Księgarnia Ekonomiczna Wszystkie nasze publikacje są dostępne w KSIĘGARNI NAUKOWEJ
(filia Księgarni Ekonomicznej Kazimierz Leki Sp. z o.o.)
Al. Solidarności 83/89, 00-144 Warszawa  -  tel. 22 850 10 20  -  www.24naukowa.pl

Nowości


widok szczegółowy   widok skrócony
Ewolucja instytucjonalna systemów finansowych w Holandii i w Japonii

Ewolucja instytucjonalna systemów finansowych w Holandii i w Japonii

nowość

Jan Krzysztof Solarz

Recenzent: prof. dr hab. Stanisław Flejterski

Dziś aktualne staje się pytanie jaki powinien być kapitalizm XXI wieku? Na pewno nie będzie to kapitalizm „reński” ani kapitalizm „anglosaski”. Czy będzie to kapitalizm zamknięcia się w narodowych granicach czy otwarcia się na problemy ludzkości?

Intuicyjne zbiory rozmyte
jako narzędzie finansów behawioralnych
drukpdf

Intuicyjne zbiory rozmyte jako narzędzie finansów behawioralnych

nowość

Krzysztof Piasecki

Recenzent: Prof. dr hab. Tadeusz Winkler-Drews

Książka opisuje zastosowania zbiorów Atanassova i dodatkowo dyskonta w finansach behawioralnych. Przedstawiono w niej autorską rewizję modelu ryzyka Knighta.

Kompetencje personelu w sektorze publicznym i non profit
pdfepubmobi
Wewnętrzny nadzór korporacyjny w publicznych spółkach akcyjnych na gruncie prawa polskiego i niemieckiego
drukpdfepubmobi

Wewnętrzny nadzór korporacyjny w publicznych spółkach akcyjnych na gruncie prawa polskiego i niemieckiego

nowość

Agnieszka Poteralska

I nagroda w konkursie prac magisterskich Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w roku 2015
I nagroda w konkursie prac magisterskich Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w roku 2015

Czytelnik dowie się, co oznacza nadzór korporacyjny w szerokim rozumieniu, jakie rodzaje konfliktów interesów są charakterystyczne dla publicznych spółek akcyjnych oraz w jaki sposób ustawodawca polski i niemiecki zmieniał regulacje prawne w celu ustanowienia wysokich standardów korporacyjnych.

© edu-Libri s.c. | wykonanie: edu-Libri s.c.